Томо Шкребић
(1907—1997)
Јека Зарић
(1910—1989)
Богдо Панић
(1909—1976)
Вида Глишић
(1914—1970)
Милош Шкребић
(1931—2005)
Мара Панић
(1933)
Весна Шкребић
(1957)

 

Породица

Брачни друг и дјеца:
Марко Мијић

Весна Шкребић

Весна са породицом живи у Аустрији.