Милош Шкребић
(1931—2005)
Мара Панић
(1933)
Марко Мијић
(1949)
Весна Шкребић
(1957)
Ивона Мијић
(1979)

 

Породица

Брачни друг и дјеца:
Бабек Петер Ошитари (Oshidari)

Ивона Мијић

Ивона са породицом живи у Аустрији.