Томо Шкребић
(1907—1997)
Јека Зарић
(1910—1989)
Вукосав Вуковић, Вукица
Стана Петровић
Лука Шкребић
(1937—2013)
Роса Вуковић
(1928)
Винко Шкребић
(1965)

 

Породица

Брачни друг и дјеца:
Зорица Кузмановић

Винко Шкребић