Млађан Станковић
Вида Шкребић
Мирко Лончар
Љубица Станковић
Славица Лончар

 

Породица

Брачни друг и дјеца:
Жељко Петровић

Славица Лончар

Са Жељком Петровићем има два сина.