Млађан Станковић
Вида Шкребић
Мирко Лончар
Љубица Станковић
Ружа Лончар

 

Породица

Брачни друг и дјеца:
Драго Габелић

  1. Сања Габелић
  2. Дамир Габелић

Ружа Лончар