Томо Шкребић
(1907—1997)
Јека Зарић
(1910—1989)
Недељко Ђекић
Марко Шкребић
(1932—1987)
Божана Ђекић, Божинка
Драго Шкребић
(1960)

 

Породица

Брачни друг и дјеца:
Борка Марјановић

Драго Шкребић