Томо Шкребић
(1907—1997)
Јека Зарић
(1910—1989)
Недељко Ђекић
Марко Шкребић
(1932—1987)
Божана Ђекић, Божинка

Драгица Шкребић
(1961)

 

Породица

Брачни друг и дјеца:
Томо Матијевић

Драгица Шкребић

Драгица се удала у Банову Јаругу, у Хрватској за Тому Матијевића, са којим је стекла четири сина.