Милан Шкребић
(1941—1988)
Софија Топрек
(1938—1984)
Радомир Шајиновић
(1957)
Драгица Шкребић
(1959)
Синиша Шајиновић
(1980)

 

Породица

Брачни друг и дјеца:
Драгана

Синиша Шајиновић

Рођен је 12. марта 1980. године