Нико Шкребић
(1935—2002)
Петра Радешић
(1936—1981)
Обрад Шкребић
(1969)
Борјанка Маливојевић
(1977)
Небојша Шкребић
(2000)

 

Небојша Шкребић

Небојша је једино дијете Обрада и Борјанке. Он је један од два мушка потомка Шкребића из гране Николе Игњатовог.