Петар Шкребић
(1946)
Мирјана Панић
(1950—2010)
Ђурађ Томић
(1957)
Даница Драгоњић
(1961)
Душан Шкребић, Дуле
(1978)
Бранка Томић
(1980)
Валентина Шкребић
(2002)

 

Валентина Шкребић