Милан Шкребић
(1941—1988)
Софија Топрек
(1938—1984)
Радомир Шајиновић
(1957)
Драгица Шкребић
(1959)
Саша Шајиновић
(1982)

 

Породица

Брачни друг и дјеца:
Гроздана

  1. Филип Шајиновић

Саша Шајиновић