Игњат Шкребић
Тривун Шкребић
(1840—1934)
Јованка Китановић, Јока
(1826—1915)
Душан Шкребић
(1885—1915)

 

Породица

Брачни друг и дјеца:
Николија Илинчић

Душан Шкребић

Према мојим прорачунима, Душан је рођен прије 1885. године. Учествовао је и погинуо у I свјетском рату. Према мојим прорачунима, погинуо је око 1915. године, али у накнадним разговорима са његовом унуком Николијом дошао сам до закључка да је можда погинуо касније.

Након његове смрти, његова удовица Николија се преудала у Понијево код Новог Шехера и са собом повела и кћер јеидницу Виду. Више података о тој грани може се наћи на страници кћери Виде.

Николија Илинчић је родом из Прибинића.