Стојан Бубић
(1933—1992)
Анђа Шкребић
(1933—2003)
Раде Ковачевић
Велинка Смиљић
Гојко Бубић
(1957)
Радмила Ковачевић
Слободанка Бубић
(1984)

 

Породица

Брачни друг и дјеца:
Милорад Слијепчевић

Слободанка Бубић