Бошко Тодић
Драгиња Бубић
(1910—1995)
Пуцић
Јован Тодић
Ружа Пуцић
Радмила Тодић

 

Породица

Брачни друг и дјеца:
Жељко Мерџан

Радмила Тодић