Милош Шкребић
(1931—2005)
Мара Панић
(1933)
Кошћук
Вида Јотић
Златко Шкребић
(1959)
Жаклина Кошћук
(1966)
Младен Шкребић
(1986)

 

Породица

Брачни другови и дјеца:
Јелица Николић

Мирела Грбић

Младен Шкребић