Симо Јовановић
Нада Савковић
Милош Шкребић
(1931—2005)
Мара Панић
(1933)
Душан Јовановић
(1951)
Донка Шкребић
(1955)
Теодора Јовановић
(1977)

 

Теодора Јовановић