Недо Ђекић
(1948—2006)
Јека Шкребић
(1952)
Небојша Ђекић
(1982)
Дијана Николић
Кристиан Ђекић

Кристиан Ђекић