Вид Перић
Мара Шкребић
(1886—1971)
Тедо Перић
(1924—1994)
Радојка/Десанка
(1927—1986)
Криста Перић

 

Породица

Брачни друг и дјеца:
Милорад Зељић

Криста Перић

Криста се удала за Милорада Зељића. Живе и раде у иностранству, а у Врелима, наспрам гробља, имају кућу.