Станко Смиљић
(1927—1983)
Савица Стојковић
Илија Мареља
Косанка Смиљић
Марина Мареља
(1992)

 

Марина Мареља