Марко Марковић
(1916—1984)
Савка
(1914—1979)
Станко Смиљић
(1927—1983)
Савица Стојковић
Недељко Марковић, Недо
Мара Смиљић
Дејана Марковић
(1986)

 

Породица

Брачни друг и дјеца:
Марио Марковић

Дејана Марковић