Милан Шкребић
(1908—1995)
Милка
(1908—1941)
Милан Перић
(1921—1985)
Ружа
Ненад Шкребић
(1940)
Стојанка Перић
(1941—1998)
Милосава Шкребић

 

Милосава Шкребић