Милан Шкребић
(1908—1995)
Милка
(1908—1941)
Стојан Стјепановић
Вида Шкребић
Слађан Стјепановић

 

Породица

Брачни друг и дјеца:
Биљана Николић

Слађан Стјепановић