Нико Шкребић
(1935—2002)
Петра Радешић
(1936—1981)
Драган
Криста Шкребић
Мирјана

 

Мирјана