Симеун Шкребић
(1900—1970)
Мара
(1900—1965)
Михајило Шкребић, Микајло
(1924—1986)
Драгица Гојић
(1927—2003)

Милорад Шкребић, Цица

 

Милорад Шкребић, Цица