Нико Шкребић
(1935—2002)
Петра Радешић
(1936—1981)
Милан Ковачевић
Витомир Шкребић
Рада Ковачевић
(1976)
Стефан Шкребић
(1994)

 

Стефан Шкребић

Стефан је један од два наследника лозе Мике Шкребића Игњатовог.