Милош Шкребић
(1914—1993)
Јована Гачић
(1916—1997)
Душан Планинчевић
Мара Шкребић
Нада Планинчевић

 

Породица

Брачни друг и дјеца:
Анто Јурић

Нада Планинчевић